Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Esprite, s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Esprite, s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.zdravelahve.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Esprite s.r.o., Mierová 1960/1, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika nebo na e-mailové adrese provozovatele e-shopu.

Copyright 2014 - 2017 © Zdravelahve.cz